Έλεγχος Ορθότητας UPU Tracking Number

Universal Postal Union Track Number Validity Checker

Πληροφορίες

Με το διπλανό textbox μπορείτε να ελέγχετε την ορθότητα του κωδικού που σας έδωσε ο πωλητής. Το εργαλείο αυτό δεν ελέγχει αν όντως υπάρχει ή όχι ο κωδικός στα ταχυδρομεία, αλλά κατά πόσο είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της Universal Postal Union στην οποία ανήκουν σχεδόν όλα - αν όχι όλα - τα κρατικά ταχυδρομεία του κόσμου.

Πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχει την ορθότητα των κωδικών, των ιδιωτικών ταχυμεταφορικών εταιρειών όπως, DHL, YANWEN κτλπ

Σκοπός του εργαλείου είναι να ελέγχει την ορθότητα του κωδικού που σας έχει δώσει ο πωλητής και δεν κάνει tracking. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ορθότητα του κωδικού πριν εμφανιστούν τα πρώτα αποτελέσματα στο ταχυδρομείο αποστολής.

Τρόπος Χρήσης

Eισάγετε τον κωδικό όπως σας τον έδωσε ο πωλητής. Δηλαδή να είναι της μορφής δύο λατινικά γράμματα στην αρχή, εννέα αριθμοί στη συνέχεια, και στο τέλος δύο λατινικοί χαρακτήρες, όπως παρακάτω:

ΧΧ#########ΧΧ, όπου XX γράμματα και ## αριθμοί, πχ.. RF179963200SG

Τα αποδεκτά tracking numbers είναι μόνα αυτά που αρχίζουν με ένα από τα γράμματα A , R, V, C, L και E ή τα πεζά τους, a, r, v, c, l και e. Ακολουθούν ένα οποιοδήποτε γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, 9 αριθμοί, και τέλος δύο λατινικοί χαρακτήρες που αντιστοιχούν στην χώρα προέλευσης, όπως αυτοί αναγράφονται με βάση το ISO 3166-1.